Selecteer een pagina

AKV | St Joost

Koppen Krakers

Onderzoek

Voor dit project heb ik onderzoek gedaan naar het taboe en stigma op psychische ziektes 
voor kinderen van ouders met psychische problemen. In Nederland groeien ongeveer 577.000 kinderen onder de 18 jaar op in een gezin waar één of beide ouders te maken heeft met 
psychische problemen. Kinderen krijgen te maken met onzekerheden en situaties die onvoorspelbaar zijn. Kinderen gaan verschillend met deze situaties om.

Koppen Krakers

Eén op de zeven kinderen in een klas op een basisschool heeft een ouder met psychische problemen. School is een neutrale plek waar kinderen zichzelf mogen zijn. Praten over stress 
en spanningen in huis is echter niet iets waar kinderen uit zichzelf mee komen. Ik heb 
een vloerspel ontwikkeld voor kinderen van ouders met psychische problematiek.

Kinderen leren op een speelse manier te durven praten over hun thuissituatie waar sprake 
is van stress en spanningen of een vermoeden hiervan. Samen met de leerkracht gaan ze op 
een speelse manier in gesprek.

Symbolen en opdrachten

Op de groene, oranje en blauwe kaartjes staan vier soorten opdrachten die zijn 
aangegeven met een icoon.

Uitbeelden

Gevoelens

Tekenen

Vraag en antwoord